ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

  • تعداد بازی‌ها2
  • حضور در ترکیب اصلی2
  • زمان حضور در هر بازی69دقیقه

تعداد گل‌ها

  • تعداد گل‌ها1
  • میانگین گل‌زنی139 دقیقه
  • میانگین تعداد گل0.5

کارت

  • کارت زرد1
  • کارت زرد - کارت قرمز0
  • کارت قرمز0