بازی فرانسه و ترکیه (انتخابی یورو ۲۰۲۰، 22 مهر)

فرانسه
1 - 1
پایان
ترکیه