ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

  • تعداد بازی‌ها2
  • حضور در ترکیب اصلی1
  • زمان حضور در هر بازی40دقیقه

تعداد گل‌ها

  • تعداد گل‌ها0
  • میانگین تعداد گل0.0

کارت

  • کارت زرد1
  • کارت زرد - کارت قرمز0
  • کارت قرمز0