بازی استقلال ذوب آهن (5 اسفند)

استقلال
3 - 0
پایان
ذوب آهن