بازی پرسپولیس صنعت نفت آبادان (9 اسفند)

پایان بازی
86′
علی علیپور (پنالتی گل نشده)
شروع بازی