لیست بازی‌های پرسپولیس و صنعت نفت آبادان

لیست بازی‌های رو در رو

شنبه، 12 بهمن 1398،هفته 18  |  لیگ برتر خلیج فارس
صنعت نفت آبادان
0 - 1
پایان
پرسپولیس
سه شنبه، 5 آذر 1398  |  جام حذفی ایران
پرسپولیس
1 - 0
پایان
صنعت نفت آبادان
دوشنبه، 25 شهریور 1398،هفته 3  |  لیگ برتر خلیج فارس
پرسپولیس
1 - 0
پایان
صنعت نفت آبادان
پنجشنبه، 9 اسفند 1397،هفته 20  |  لیگ برتر خلیج فارس
پرسپولیس
1 - 0
پایان
صنعت نفت آبادان
پنجشنبه، 1 شهریور 1397،هفته 5  |  لیگ برتر خلیج فارس
صنعت نفت آبادان
1 - 1
پایان
پرسپولیس
چهارشنبه، 18 بهمن 1396،هفته 23  |  لیگ برتر خلیج فارس
صنعت نفت آبادان
0 - 3
پایان
پرسپولیس
سه شنبه، 28 آذر 1396  |  جام حذفی ایران
پرسپولیس
1 - 1
4 پنالتی 5
صنعت نفت آبادان
دوشنبه، 20 آذر 1396،هفته 8  |  لیگ برتر خلیج فارس
پرسپولیس
2 - 0
پایان
صنعت نفت آبادان
شنبه، 12 فروردین 1396  |  لیگ برتر خلیج فارس
صنعت نفت آبادان
1 - 0
پایان
پرسپولیس
جمعه، 7 آبان 1395،هفته 10  |  لیگ برتر خلیج فارس
پرسپولیس
1 - 0
پایان
صنعت نفت آبادان