بازی آ. ا. ک آتن و بایرن مونیخ (1 آبان)

پایان بازی
76′
P. Mandalos Alef
شروع بازی