بازی یوونتوس فروزینونه (27 بهمن)

بازیکنان ذخیره یوونتوس و فروزینونه