بازی هادرس فیلد لیورپول (28 مهر)

پایان بازی
69′
شروع بازی