لیگ برتر انگلیس

لیگ برتر انگلیس

برنامه و جدول لیگ برتر انگلیس به همراه برنامه بازی‌ها، نتایج زنده، بازی های باقیمانده و گلزنان لیگ برتر انگلیس

برنامه بازیهای لیگ برتر انگلیس

هفته 38
واتفورد
واتفورد
17:30
وستهم
وستهم
تاتنهام
تاتنهام
17:30
اورتون
اورتون
ساوتهمپتون
ساوتهمپتون
17:30
هادرس فیلد
هادرس فیلد
منچستر یونایتد
منچستر یونایتد
17:30
کاردیف
کاردیف
لیورپول
لیورپول
17:30
ولور همپتون
ولور همپتون
لستر سیتی
لستر سیتی
17:30
چلسی
چلسی
فولهام
فولهام
17:30
نیوکسل یونایتد
نیوکسل یونایتد
کریستال پلاس
کریستال پلاس
17:30
بورنموث
بورنموث
برنلی
برنلی
17:30
آرسنال
آرسنال
برایتون
برایتون
17:30
منچستر سیتی
منچستر سیتی
ولور همپتون
ولور همپتون
17:30
فولهام
فولهام
وستهم
وستهم
17:30
ساوتهمپتون
ساوتهمپتون
اورتون
اورتون
17:30
برنلی
برنلی
چلسی
چلسی
17:30
واتفورد
واتفورد
کاردیف
کاردیف
17:30
کریستال پلاس
کریستال پلاس
آرسنال
آرسنال
17:30
برایتون
برایتون
بورنموث
بورنموث
17:30
تاتنهام
تاتنهام
واتفورد
واتفورد
17:30
ولور همپتون
ولور همپتون
تاتنهام
تاتنهام
17:30
وستهم
وستهم
ساوتهمپتون
ساوتهمپتون
17:30
بورنموث
بورنموث
منچستر یونایتد
منچستر یونایتد
17:30
چلسی
چلسی
لیورپول
لیورپول
17:30
هادرس فیلد
هادرس فیلد
لستر سیتی
لستر سیتی
17:30
آرسنال
آرسنال
فولهام
فولهام
17:30
کاردیف
کاردیف
کریستال پلاس
کریستال پلاس
17:30
اورتون
اورتون
برنلی
برنلی
17:30
منچستر سیتی
منچستر سیتی
وستهم
وستهم
17:30
لستر سیتی
لستر سیتی
هادرس فیلد
هادرس فیلد
17:30
واتفورد
واتفورد
چلسی
چلسی
17:30
برنلی
برنلی
کاردیف
کاردیف
17:30
لیورپول
لیورپول
بورنموث
بورنموث
17:30
فولهام
فولهام
واتفورد
واتفورد
17:30
آرسنال
آرسنال
تاتنهام
تاتنهام
17:30
هادرس فیلد
هادرس فیلد
لیورپول
لیورپول
17:30
چلسی
چلسی
فولهام
فولهام
17:30
اورتون
اورتون
برنلی
برنلی
17:30
کاردیف
کاردیف
برایتون
برایتون
17:30
بورنموث
بورنموث
واتفورد
واتفورد
17:30
فولهام
فولهام
تاتنهام
تاتنهام
17:30
برایتون
برایتون
ساوتهمپتون
ساوتهمپتون
17:30
لیورپول
لیورپول
منچستر سیتی
منچستر سیتی
17:30
کاردیف
کاردیف
اورتون
اورتون
17:30
آرسنال
آرسنال
چلسی
چلسی
17:30
وستهم
وستهم
بورنموث
بورنموث
17:30
برنلی
برنلی
وستهم
وستهم
18:30
اورتون
اورتون
لیورپول
لیورپول
18:30
تاتنهام
تاتنهام
لستر سیتی
لستر سیتی
18:30
بورنموث
بورنموث
فولهام
فولهام
18:30
منچستر سیتی
منچستر سیتی
کاردیف
کاردیف
18:30
چلسی
چلسی
برنلی
برنلی
18:30
ولور همپتون
ولور همپتون
برایتون
برایتون
18:30
ساوتهمپتون
ساوتهمپتون
منچستر سیتی
منچستر سیتی
23:30
وستهم
وستهم
لیورپول
لیورپول
23:30
واتفورد
واتفورد
ساوتهمپتون
ساوتهمپتون
23:15
فولهام
فولهام
نیوکسل یونایتد
نیوکسل یونایتد
23:15
برنلی
برنلی
چلسی
چلسی
23:15
تاتنهام
تاتنهام
لستر سیتی
لستر سیتی
23:15
برایتون
برایتون
کاردیف
کاردیف
23:15
اورتون
اورتون
آرسنال
آرسنال
23:15
بورنموث
بورنموث