لیگ برتر انگلیس

لیگ برتر انگلیس

برنامه و جدول لیگ برتر انگلیس به همراه برنامه بازی‌ها، نتایج زنده، بازی های باقیمانده و گلزنان لیگ برتر انگلیس

برنامه بازیهای لیگ برتر انگلیس

واتفورد
واتفورد
18:30
وستهم
وستهم
تاتنهام
تاتنهام
18:30
اورتون
اورتون
ساوتهمپتون
ساوتهمپتون
18:30
هادرس فیلد
هادرس فیلد
منچستر یونایتد
منچستر یونایتد
18:30
کاردیف
کاردیف
لیورپول
لیورپول
18:30
ولوز
ولوز
لستر سیتی
لستر سیتی
18:30
چلسی
چلسی
فولهام
فولهام
18:30
نیوکسل یونایتد
نیوکسل یونایتد
کریستال پلاس
کریستال پلاس
18:30
بورنموث
بورنموث
برنلی
برنلی
18:30
آرسنال
آرسنال
برایتون
برایتون
18:30
منچستر سیتی
منچستر سیتی
ولوز
ولوز
18:30
فولهام
فولهام
وستهم
وستهم
18:30
ساوتهمپتون
ساوتهمپتون
اورتون
اورتون
18:30
برنلی
برنلی
چلسی
چلسی
18:30
واتفورد
واتفورد
کاردیف
کاردیف
18:30
کریستال پلاس
کریستال پلاس
آرسنال
آرسنال
18:30
برایتون
برایتون
بورنموث
بورنموث
18:30
تاتنهام
تاتنهام
واتفورد
واتفورد
18:30
ولوز
ولوز
تاتنهام
تاتنهام
18:30
وستهم
وستهم
ساوتهمپتون
ساوتهمپتون
18:30
بورنموث
بورنموث
منچستر یونایتد
منچستر یونایتد
18:30
چلسی
چلسی
لیورپول
لیورپول
18:30
هادرس فیلد
هادرس فیلد
لستر سیتی
لستر سیتی
18:30
آرسنال
آرسنال
فولهام
فولهام
18:30
کاردیف
کاردیف
کریستال پلاس
کریستال پلاس
18:30
اورتون
اورتون
برنلی
برنلی
18:30
منچستر سیتی
منچستر سیتی
ولوز
ولوز
18:30
برایتون
برایتون
وستهم
وستهم
18:30
لستر سیتی
لستر سیتی
هادرس فیلد
هادرس فیلد
18:30
واتفورد
واتفورد
چلسی
چلسی
18:30
برنلی
برنلی
کاردیف
کاردیف
18:30
لیورپول
لیورپول
بورنموث
بورنموث
18:30
فولهام
فولهام
واتفورد
واتفورد
18:30
آرسنال
آرسنال
تاتنهام
تاتنهام
18:30
هادرس فیلد
هادرس فیلد
ساوتهمپتون
ساوتهمپتون
18:30
ولوز
ولوز
لیورپول
لیورپول
18:30
چلسی
چلسی
فولهام
فولهام
18:30
اورتون
اورتون
برنلی
برنلی
18:30
کاردیف
کاردیف
برایتون
برایتون
18:30
بورنموث
بورنموث
واتفورد
واتفورد
18:30
فولهام
فولهام
تاتنهام
تاتنهام
18:30
برایتون
برایتون
ساوتهمپتون
ساوتهمپتون
18:30
لیورپول
لیورپول
منچستر سیتی
منچستر سیتی
18:30
کاردیف
کاردیف
اورتون
اورتون
18:30
آرسنال
آرسنال
چلسی
چلسی
18:30
وستهم
وستهم
بورنموث
بورنموث
18:30
برنلی
برنلی
وستهم
وستهم
19:30
اورتون
اورتون
لیورپول
لیورپول
19:30
تاتنهام
تاتنهام
لستر سیتی
لستر سیتی
19:30
بورنموث
بورنموث
فولهام
فولهام
19:30
منچستر سیتی
منچستر سیتی
کاردیف
کاردیف
19:30
چلسی
چلسی
برنلی
برنلی
19:30
ولوز
ولوز
برایتون
برایتون
19:30
ساوتهمپتون
ساوتهمپتون
منچستر سیتی
منچستر سیتی
00:30
وستهم
وستهم
لیورپول
لیورپول
00:30
واتفورد
واتفورد
ساوتهمپتون
ساوتهمپتون
00:15
فولهام
فولهام
چلسی
چلسی
00:15
تاتنهام
تاتنهام
لستر سیتی
لستر سیتی
00:15
برایتون
برایتون
هادرس فیلد
هادرس فیلد
00:15
ولوز
ولوز
کاردیف
کاردیف
00:15
اورتون
اورتون
آرسنال
آرسنال
00:15
بورنموث
بورنموث
تاتنهام
تاتنهام
00:30
واتفورد
واتفورد
لیورپول
لیورپول
00:30
لستر سیتی
لستر سیتی
منچستر یونایتد
منچستر یونایتد
00:30
برنلی
برنلی
ولوز
ولوز
00:15
وستهم
وستهم
هادرس فیلد
هادرس فیلد
00:15
اورتون
اورتون
فولهام
فولهام
00:15
برایتون
برایتون
آرسنال
آرسنال
00:15
کاردیف
کاردیف
بورنموث
بورنموث
00:15
چلسی
چلسی
ولوز
ولوز
00:15
چلسی
چلسی
وستهم
وستهم
00:15
کاردیف
کاردیف
فولهام
فولهام
00:15
لستر سیتی
لستر سیتی
برنلی
برنلی
00:15
لیورپول
لیورپول
بورنموث
بورنموث
00:15
هادرس فیلد
هادرس فیلد
ساوتهمپتون
ساوتهمپتون
23:30
برایتون
برایتون
اورتون
اورتون
19:30
وستهم
وستهم
ولوز
ولوز
17:00
برنلی
برنلی
چلسی
چلسی
18:30
کاردیف
کاردیف
بورنموث
بورنموث
18:30
لستر سیتی
لستر سیتی
تاتنهام
تاتنهام
16:00
لیورپول
لیورپول
واتفورد
واتفورد
19:30
تاتنهام
تاتنهام
کاردیف
کاردیف
17:00
آرسنال
آرسنال
وستهم
وستهم
18:30
ولوز
ولوز
اورتون
اورتون
18:30
هادرس فیلد
هادرس فیلد
چلسی
چلسی
18:30
بورنموث
بورنموث
برایتون
برایتون
18:30
فولهام
فولهام
لستر سیتی
لستر سیتی
16:00
لیورپول
لیورپول
هفته 1