ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین1379
 • تعداد بازی ها17
 • تعویض ورودی0
 • تعداد حضور روی نیمکت0

گل

 • گل3
 • میانگین گل در دقیقه460
 • میانگین گل در هر بازی0.18

پاس گل

 • پاس گل0
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (58%) 17.88
 • تعداد پاس ها304

دفاع

 • تکل در هر بازی0.41
 • خطا در هر بازی0.82
 • خطا شده در هر بازی0.41
 • قطع توپ در هر بازی0

کارت

 • کارت زرد1
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

پنالتی

 • پنالتی گرفته شده0
 • پنالتی گل شده0
 • پنالتی از دست رفته0
 • خطای منجر به پنالتی0
 • پنالتی مهار شده 0

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (50%) 0.24
 • دوئل در هر بازی (موفق) (46%) 13.82
 • کاپیتان0