ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین116
 • تعداد بازی ها1
 • تعویض ورودی1
 • تعداد حضور روی نیمکت1

گل

 • گل1
 • میانگین گل در دقیقه116
 • میانگین گل در هر بازی0.5

پاس گل

 • پاس گل0
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (93%) 19.5
 • تعداد پاس ها39

دفاع

 • تکل در هر بازی0.5
 • خطا در هر بازی0.5
 • خطا شده در هر بازی1
 • قطع توپ در هر بازی0

کارت

 • کارت زرد0
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

پنالتی

 • پنالتی گل شده1

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (25%) 0.5
 • دوئل در هر بازی (موفق) (31%) 6.5
 • کاپیتان0