ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین777
 • تعداد بازی ها9
 • تعویض ورودی1
 • تعداد حضور روی نیمکت11

گل

 • گل0
 • میانگین گل در دقیقه0
 • میانگین گل در هر بازی0

پاس گل

 • پاس گل1
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (82%) 56.6
 • تعداد پاس ها566

دفاع

 • تکل در هر بازی1.3
 • خطا در هر بازی0.4
 • خطا شده در هر بازی0.8
 • قطع توپ در هر بازی1

کارت

 • کارت زرد1
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (100%) 0.1
 • دوئل در هر بازی (موفق) (66%) 10.6
 • کاپیتان0