ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین670
 • تعداد بازی ها8
 • تعویض ورودی0
 • تعداد حضور روی نیمکت2

گل

 • گل0
 • میانگین گل در دقیقه0
 • میانگین گل در هر بازی0

پاس گل

 • پاس گل1
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (83%) 57.13
 • تعداد پاس ها457

دفاع

 • تکل در هر بازی1.25
 • خطا در هر بازی0.25
 • خطا شده در هر بازی0.88
 • قطع توپ در هر بازی1

کارت

 • کارت زرد1
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (100%) 0.13
 • کاپیتان0