ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • تعداد بازی‌ها13
 • حضور در ترکیب اصلی11
 • زمان حضور در هر بازی75دقیقه

تعداد گل‌ها

 • تعداد گل‌ها1
 • میانگین گل‌زنی986 دقیقه
 • میانگین تعداد گل0.08
 • میانگین شوت0.4
 • موقعیت از دست رفته1

پاس‌ها

 • پاس‌ها0
 • پاس دقیق در هر بازی54.7 (87%)
 • خلق شانس0

دفاع

 • قطع توپ در هر بازی0.8
 • تکل موفق در هر بازی0.7 (60%)
 • چالش ها در هر بازی0.6
 • تعداد نجات گل قطعی3.9
 • خطای منجر به شوت2
 • خطای منجر به گل0

بقیه موارد

 • دریبل موفق0.0 (0%)
 • دوئل موفق6.0 (67%)
 • از دست دادن توپ0.1
 • خطا کردن0.2
 • خطا گرفتن از حریف0.8

کارت

 • کارت زرد1
 • کارت زرد - کارت قرمز0
 • کارت قرمز0