بازی برایتون و لیورپول

پایان بازی
94′
محمد صلاح دیووک اوریگی
90′
سادیو مانه نبی کیتا
79′
پسکل گراب برام کایل
72′
ژردان شکیری جیمز میلنر
66′
سالی مارچ آنتونی ناکارت
66′
گلن مورای فلورین اندونه
50′
محمد صلاح (پنالتی)
شروع بازی