ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین1902
 • تعداد بازی ها23
 • تعویض ورودی4
 • تعداد حضور روی نیمکت11

گل

 • گل0
 • میانگین گل در دقیقه0
 • میانگین گل در هر بازی0

پاس گل

 • پاس گل1
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (75%) 37.15
 • تعداد پاس ها1003

دفاع

 • تکل در هر بازی2.11
 • خطا در هر بازی1
 • خطا شده در هر بازی0.56
 • قطع توپ در هر بازی0.89

کارت

 • کارت زرد5
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (34%) 0.37
 • دوئل در هر بازی (موفق) (50%) 7.59
 • کاپیتان0