بازی ذوب آهن سپاهان (26 مرداد)

ذوب آهن
1 - 2
پایان
سپاهان