بازی ماشین سازی تبریز و پارس جنوبی جم (لیگ برتر خلیج فارس، 30 شهریور)