بازی اتلتیکو مادرید رايووايکانو (3 شهریور)

پایان بازی
66′
آنخل کوره‌آ کوکه
36′
شروع بازی