السد استقلال

السد
مجموع 5 - 3
2 - 2
پایان
استقلال
پایان بازی
94′
عبدالکریم حسن علی اسدالله
92′
بغداد بونجاح (پنالتی)
91′
مهدی رحمتی
86′
فرشید اسماعیلی
80′
یاسر ابوبکر عیسی
76′
همام طارق وریا غفوری
70′
حسن الهیدوس یاسر ابوبکر عیسی
56′
روح‌الله باقری آرمین سهرابیان
50′
روزبه چشمی
49′
مرتضی تبریزی فرشید اسماعیلی
46′
مهدی قائدی اللهیار صیادمنش
32′
روح‌الله باقری همام طارق
27′
اکرم عفیف بغداد بونجاح
22′
روزبه چشمی
شروع بازی
18 شوت‌ 10
7 شوت در چارچوب 4
20 خطا 15
5 کرنر 9
0 آفساید 3
1 کارت زرد 2
0 کارت قرمز 1
5 سیو 2
55 درصد مالکیت توپ 45