بازی صنعت نفت آبادان و فولاد خوزستان (لیگ برتر خلیج فارس، 30 دی)

اتفاقات