ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین1363
 • تعداد بازی ها15
 • تعویض ورودی2
 • تعداد حضور روی نیمکت2

گل

 • گل1
 • میانگین گل در دقیقه1,363
 • میانگین گل در هر بازی0.06

پاس گل

 • پاس گل1
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (84%) 47.41
 • تعداد پاس ها806

دفاع

 • تکل در هر بازی1.76
 • خطا در هر بازی1.06
 • خطا شده در هر بازی0.59
 • قطع توپ در هر بازی1.24

کارت

 • کارت زرد2
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (75%) 0.35
 • دوئل در هر بازی (موفق) (66%) 7.35
 • کاپیتان1