ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین155
 • تعداد بازی ها2
 • تعویض ورودی0
 • تعداد حضور روی نیمکت0

گل

 • گل0
 • میانگین گل در دقیقه0
 • میانگین گل در هر بازی0

پاس گل

 • پاس گل0
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (94%) 50.5
 • تعداد پاس ها101

دفاع

 • تکل در هر بازی1
 • خطا در هر بازی1
 • خطا شده در هر بازی0.5
 • قطع توپ در هر بازی0

کارت

 • کارت زرد0
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (33%) 0.5
 • دوئل در هر بازی (موفق) (33%) 6
 • کاپیتان0