ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین98
 • تعداد بازی ها1
 • تعویض ورودی1
 • تعداد حضور روی نیمکت1

گل

 • گل1
 • میانگین گل در دقیقه98
 • میانگین گل در هر بازی0.5

پاس گل

 • پاس گل0
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (98%) 33.5
 • تعداد پاس ها67

دفاع

 • تکل در هر بازی0.5
 • خطا در هر بازی1.5
 • قطع توپ در هر بازی0.5

کارت

 • کارت زرد0
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

بقیه موارد

 • دوئل در هر بازی (موفق) (56%) 4.5
 • کاپیتان0