ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین838
 • تعداد بازی ها9
 • تعویض ورودی2
 • تعداد حضور روی نیمکت4

گل

 • گل2
 • میانگین گل در دقیقه419
 • میانگین گل در هر بازی0.18

پاس گل

 • پاس گل0
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (86%) 42.73
 • تعداد پاس ها470

دفاع

 • تکل در هر بازی1
 • خطا در هر بازی0.91
 • خطا شده در هر بازی0.36
 • قطع توپ در هر بازی1.55

کارت

 • کارت زرد3
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

بقیه موارد

 • دوئل در هر بازی (موفق) (62%) 5.45
 • کاپیتان0