ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین149
 • تعداد بازی ها1
 • تعویض ورودی1
 • تعداد حضور روی نیمکت5

گل

 • گل0
 • میانگین گل در دقیقه0
 • میانگین گل در هر بازی0

پاس گل

 • پاس گل0
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (60%) 47
 • تعداد پاس ها94

دفاع

 • تکل در هر بازی1.5
 • خطا در هر بازی0.5
 • خطا شده در هر بازی0.5
 • قطع توپ در هر بازی1

کارت

 • کارت زرد0
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

بقیه موارد

 • دوئل در هر بازی (موفق) (54%) 13
 • کاپیتان0