اعلام آرای انضباطی دیدار آلومینیوم - استقلال/ حسینی و مرادمند جریمه شدند

اعلام آرای انضباطی دیدار آلومینیوم - استقلال/ حسینی و مرادمند جریمه شدند

پایگاه خبری فوتبالی- کمیته انضباطی آرای خود را درباره دیدار آلومینیوم اراک و استقلال اعلام کرد.

به گزارش فوتبالی و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، کمیته انضباطی با بررسی دقیق گزارش مسابقه و تطبیق موضوع با مقررات انضباطی آرا مربوط به دیدار تیم های آلومینیوم اراک و استقلال را به شرح ذیل اعلام کرد:

باشگاه آلومینیوم اراک

تخلف: استفاده از الفاظ توهین آمیز و پرتاب اشیا از سوی تماشاگران منتسب و ورود تماشاگر به داخل زمین مسابقه 

مستند: ماده 86

تنبیهات: 200 میلیون تومان جریمه نقدی + اجرای یک جلسه محرومیت از حضور تماشاگران در مسابقه رسمی موضوع دادنامه تعلیقی شماره 2069  پس از قطعیت دادنامه (قابل تجدیدنظر)

حامد بصیری (بازیکن آلومینیوم اراک)

تخلف: رفتار غیرورزشی

مستند: ماده 64

تنبیهات: 20 میلیون تومان جریمه نقدی (قابل اجرا_قطعی)

باشگاه استقلال

تخلف: استفاده از الفاظ توهین آمیز و پرتاب اشیا از سوی تماشاگران منتسب

مستند: ماده 86

تنبیهات: 100 میلیون تومان جریمه نقدی (قابل تجدیدنظر)

سیدحسین حسینی (بازیکن استقلال)

تخلف: نقص اصول کلی رفتار و بدرفتاری نسبت به مقام رسمی مسابقه 

مستند: مواد 51 و 55

تنبیهات: یک جلسه محرومیت که به مدت 6 ماه تعلیق می شود + 300 میلیون تومان جریمه نقدی (قابل تجدیدنظر)

محمد حسین مرادمند (بازیکن استقلال)

تخلف: بدرفتاری نسبت به مقام رسمی مسابقه 

مستند: ماده 55

تنبیهات: 100 میلیون تومان جریمه نقدی (قابل تجدیدنظر)

7474