فداکاری مدیر بارسلونا برای جلوگیری از انتقال وینگر برزیلی به چلسی

فداکاری مدیر بارسلونا برای جلوگیری از انتقال وینگر برزیلی به چلسی

پایگاه خبری فوتبالی - دکو مدیر ورزشی بارسلونا فاش کرد که برای پیوستن رافینیا به این باشگاه، قید چند میلیون یورو را زده است.

به گزارش فوتبالی، دو سال پیش چلسی و بارسلونا مشتریان جدی رافینیا، ستاره آن زمان لیدز یونایتد بودند. دکو در آن موقع ایجنت رافینیا بود و هیچ نقشی در بارسلونا نداشت. 

دکو به فورفورتو گفت: "اگر به لیدز به دسته پایین تر سقوط می کرد، قیمت بند فسخ رافینیا تا 20 میلیون یورو کاهش پیدا می کند و در آن زمان، او بهترین و مهم ترین بازیکن لیدز به شمار می رود. لیدز خواهان فروش رافینیا بود و سپس پیشنهادهای زیادی سرازیر شد، پیشنهادهایی  بیشتر از بارسلونا. تاد بولی، مالک چلسی به من زنگ زد و برای خرید رافینیا اصرار کرد و حتی فشار زیادی روی من گذاشت. او واقعاً می خواست که رافینیا را به چلسی ببرد. در همان حال که لیدز به شدت به دنبال پول بود، آن ها قول دادند رافینیا برای مبلغ مشخصی به بارسلونا بفروشند. وقتی آن ها از سقوط به دسته پایین تر جلوگیری کردند، رئیس باشگاه، موضع خودش را به خاطر پیشنهاد چلسی تغییر داد. من فقط برای اینکه رافینیا به بارسا برود، از حق کمیسیون خودم گذشتم، چون می دانستم که او عاشق بارسلوناست و می خواهد در این باشگاه بازی کند."

4416