اعلام آرای کمیته وضعیت بازیکنان

اعلام آرای کمیته وضعیت بازیکنان

پایگاه خبری فوتبالی - آرای کمیته وضعیت بازیکنان اعلام شد.

به گزارش فوتبالی به نقل از سایت رسمی فدراسیون، با اعلام کمیته وضعیت بازیکنان باشگاه ورزشی بادرود تهران به پرداخت مبلغ ۱۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۴۹۵۹۵۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق لیلا طالبی محکوم شد.
همچننی باشگاه فرهنگی ورزشی نفت مسجد سلیمان به پرداخت مبلغ ۱۳۵۴۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و پرداخت ۵۱۶۵۵۱۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق فرهاد مجد کرمانشاهی محکوم شد.
کمیته وضعیت بازیکنان نسبت به دعوی خواهان (کرمانشاهی) به میزان ۱۲۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال، قرار رد دعوی را صادر کرد.
باشگاه پیکان به پرداخت ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۴۵۷۸۰۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق مجید حفاظت کار محکوم شد.

9989