یک سال پیش در چنین روزی، توماس توخل هدایت چلسی را برعهده گرفت 67 بازی؛ کسب 40 پیروزی، 9 شکست و فتح لیگ قهرمانان اروپا

یک سال پیش در چنین روزی، توماس توخل هدایت چلسی را برعهده گرفت  67 بازی؛ کسب 40 پیروزی، 9 شکست و فتح لیگ قهرمانان اروپا

125 نظر