محکومیت مدیرعامل پاریسن ژرمن به دلیل پرداخت رشوه به دبیرکل فیفا

محکومیت مدیرعامل پاریسن ژرمن به دلیل پرداخت رشوه به دبیرکل فیفا

پایگاه خبری فوتبالی - ناصر الخلیفی، مدیرعامل پاریسن ژرمن، از سوی دادگاهی در کشور سوییس به پرداخت رشوه به جروم والک، دبیر کل سابق فیفا، متهم شده است. 

به گزارش فوتبالی، این اتهامات مربوط به زمانی است که ناصر الخلیفی مدیر گروه رسانه ای بین اسپرت بود و ارتباطی با سمت مدیرعاملی او در پاریسن ژرمن ندارد. مقامات قضایی سوییس می گویند که شکایتی علیه این فرد تنظیم شده که عضو کمیته اجرایی فیفا نیز هست و در آن درباره ارتباط او با والک مسائلی مطرح شده است. الخلیفی متهم است که به والک اجازه داده از ویلای او در ساردینیا استفاده کند. این اتفاق در شرایطی رخ داده که اجاره این ویلا در حدود 900 هزار تا 1.8 میلیون یورو بوده است اما دبیر کل سابق فیفا مبلغی بابت دوران حضور خود در آن ویلا به الخلیفی پرداخت نکرده است. اتهامات این فرد قبول رشوه، موارد متعدد سومدیریت و تحریف و دستکاری در مدارک است.                                                                                                                                                                                              


1070

102 نظر