کریمی به دنبال فیکس شدن در تیم ملی

کریمی به دنبال فیکس شدن در تیم ملی

پایگاه خبری فوتبالی- یکی از ستاره های استقلال بی تردید علی کریمی است.

به گزارش فوتبالی، يك روز هم كه كار گره مى خورد و از شوتهايش خبرى نيست ، اين توانايى را دارد كه با يك پاس بلند سى چهل مترى درها را باز كند و راهگشاى تيمش باشد. على كريمى با كيفيتى كه اين روزها ارائه مى دهد كمترين پاداشش فيكس تيم ملى است.


۴۳۴۴

130 نظر