گزارش تصویری از پیکار صنعت نفت آبادان و سپیدرود رشت

گزارش تصویری از پیکار صنعت نفت آبادان و سپیدرود رشت


عکاس: امین بهرامی


۲۵۲۶

10 نظر