بازی کامرون و برزیل (جام جهانی 2022، 11 آذر)

کامرون
22:30
برزیل

آیا می‌دانید؟

گروه G

1 برزیل 2 2 0 0 33-06
2 سوئیس 2 1 0 1 01-13
3 کامرون 2 0 1 1 -13-41
4 صربستان 2 0 1 1 -23-51
یک هشتم نهایی