بازی صربستان و قطر (دوستانه ملی، 20 آبان)

صربستان
4 - 0
پایان
قطر

اتفاقات