بازی بلژیک و یونان (دوستانه ملی، 13 خرداد)

بلژیک
1 - 1
پایان
یونان

اتفاقات