ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین215
 • تعداد بازی ها2
 • تعویض ورودی3
 • تعداد حضور روی نیمکت9

گل

 • گل1
 • میانگین گل در دقیقه215
 • میانگین گل در هر بازی0.2

پاس گل

 • پاس گل0
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (82%) 10.6
 • تعداد پاس ها53

دفاع

 • تکل در هر بازی0.2
 • خطا در هر بازی0.2
 • قطع توپ در هر بازی0

کارت

 • کارت زرد1
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (100%) 0.2
 • دوئل در هر بازی (موفق) (23%) 2.6
 • کاپیتان0