بازی سوئد و ارمنستان (دوستانه ملی، 15 خرداد)

سوئد
3 - 1
پایان
ارمنستان

اتفاقات