بازی بلژیک و کرواسی (دوستانه ملی، 16 خرداد)

بلژیک
1 - 0
پایان
کرواسی

اتفاقات