ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین885
 • تعداد بازی ها10
 • تعویض ورودی2
 • تعداد حضور روی نیمکت3

گل

 • گل0
 • میانگین گل در دقیقه0
 • میانگین گل در هر بازی0

پاس گل

 • پاس گل0
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (90%) 59.58
 • تعداد پاس ها715

دفاع

 • تکل در هر بازی1.33
 • خطا در هر بازی0.83
 • خطا شده در هر بازی1.92
 • قطع توپ در هر بازی0.92

کارت

 • کارت زرد1
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

پنالتی

 • پنالتی گرفته شده0
 • پنالتی گل شده0
 • پنالتی از دست رفته0
 • خطای منجر به پنالتی0
 • پنالتی مهار شده 0

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (75%) 2.5
 • دوئل در هر بازی (موفق) (61%) 11.58
 • کاپیتان0