بازی پرسپولیس و ذوب آهن (لیگ برتر خلیج فارس، 6 اردیبهشت)

پرسپولیس
تعویق
ذوب آهن
امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی