بازی پارس جنوبی جم و استقلال (لیگ برتر خلیج فارس، 20 اسفند)

امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی