بازی پیکان و پرسپولیس (لیگ برتر خلیج فارس، 16 اسفند)

پیکان
تعویق
پرسپولیس
امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی