بازی گل گهر سیرجان و استقلال (لیگ برتر خلیج فارس، 8 اسفند)

آیا می‌دانید؟

  • تیم گل گهر سیرجان در تمامی رقابت ها هیچ یک از 5 بازی اخیر خود را واگذار نکرده است.
  • تیم گل گهر سیرجان در رقابت های لیگ برتر خلیج فارس هیچ یک از 5 بازی اخیر خود را واگذار نکرده است.
امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی