بازی استقلال و ذوب آهن (لیگ برتر خلیج فارس، 4 اسفند)

استقلال
18:30
ذوب آهن
امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی