ویدیو‌های بازی پیکان و نساجی مازندران

7 شوت‌ 6
0 شوت در چارچوب 2
4 خطا 6
7 کرنر 3
0 آفساید 0
4 کارت زرد 5
1 کارت قرمز 0
1 سیو 0
44 درصد مالکیت توپ 56
امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی