بازی پرسپولیس و ماشین سازی تبریز (لیگ برتر خلیج فارس، 9 آبان)

ویدیو‌های بازی پرسپولیس و ماشین سازی تبریز

امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی