بازی هند و قطر (انتخابی جام جهانی - آسیا، 7 فروردین)

هند
15:30
قطر

آیا می‌دانید؟

  • تیم هند در رقابت های انتخابی جام جهانی - آسیا هیچ یک از 7 بازی اخیر خود را نبرده است.
  • تیم قطر در رقابت های انتخابی جام جهانی - آسیا هیچ یک از 5 بازی اخیر خود را واگذار نکرده است.
  • تیم قطر در رقابت های انتخابی جام جهانی - آسیا در 3 بازی اخیر خود بصورت متوالی پیروز میدان بوده است.
امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی