بازی استقلال و فولاد خوزستان (لیگ برتر خلیج فارس، 7 شهریور)

امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی