بازی گالاتاسرای و آنتاليا اسپور (سوپر لیگ ترکیه، 7 دی)