تیم آدنا اسپور

هواداران: 587

برنامه بازی‌های تیم آدنا اسپور

اطلاعات تیم آدنا اسپور

  • Turkey , تاسیس 1941

جدول رده‌بندی

در حال حاضر رقابت این تیم در دسترس نیست لطفا دوباره بعدا صفحه این تیم را مشاهده کنید

بازیکنان تیم آدنا اسپور

هافبک‌های تیم آدنا اسپور

J. Rassoul
هافبک

J. Rassoul

ملیت: Senegal
گل‌‌ها: 0
پاس گل‌ها: 0
Y. Kadıoğlu
هافبک

Y. Kadıoğlu

ملیت: Turkey
گل‌‌ها: 0
پاس گل‌ها: 0
S. Kurt
هافبک

S. Kurt

ملیت: Turkey
گل‌‌ها: 0
پاس گل‌ها: 0
T. Altındağ
هافبک

T. Altındağ

ملیت: Turkey
گل‌‌ها: 0
پاس گل‌ها: 0
Y. Alyaprak
هافبک

Y. Alyaprak

ملیت: Turkey
گل‌‌ها: 0
پاس گل‌ها: 0
B. Turan
هافبک

B. Turan

ملیت: Turkey
گل‌‌ها: 0
پاس گل‌ها: 0
یاکوب کوستسکی
هافبک

یاکوب کوستسکی

ملیت: Poland
گل‌‌ها: 0
پاس گل‌ها: 0
S. Koç
هافبک

S. Koç

ملیت: Turkey
گل‌‌ها: 0
پاس گل‌ها: 0
J. Legear
هافبک

J. Legear

ملیت: Belgium
گل‌‌ها: 0
پاس گل‌ها: 0
Levent Aycicek
هافبک

Levent Aycicek

ملیت: Germany
گل‌‌ها: 0
پاس گل‌ها: 0
H. Traoré
هافبک

H. Traoré

ملیت: Mali
گل‌‌ها: 0
پاس گل‌ها: 0
E. Öztürk
هافبک

E. Öztürk

ملیت: Germany
گل‌‌ها: 0
پاس گل‌ها: 0
B. Yıldız
هافبک

B. Yıldız

ملیت: Turkey
گل‌‌ها: 0
پاس گل‌ها: 0
M. Carayol
هافبک

M. Carayol

ملیت: Gambia
گل‌‌ها: 0
پاس گل‌ها: 0
Aias Aosman
هافبک

Aias Aosman

ملیت: Syria
گل‌‌ها: 0
پاس گل‌ها: 0
V. Bora
هافبک

V. Bora

ملیت: Turkey
گل‌‌ها: 0
پاس گل‌ها: 0
Emre Nefiz
هافبک

Emre Nefiz

ملیت: Turkey
گل‌‌ها: 0
پاس گل‌ها: 0
ولکان شن
هافبک

ولکان شن

ملیت: Turkey
گل‌‌ها: 0
پاس گل‌ها: 0
E. Zengin
هافبک

E. Zengin

ملیت: Turkey
گل‌‌ها: 0
پاس گل‌ها: 0