سوپر لیگ ترکیه

سوپر لیگ ترکیه

برنامه بازی‌ها

دوشنبه، 4 شهریور، 21:30، هفته 2
قاضی‌ شهیر
21:30
گنچلربیرلیغی
یکشنبه، 3 شهریور، 23:15، هفته 2
گالاتاسرای
23:15
کونیاسپور
یکشنبه، 3 شهریور، 23:15، هفته 2
آنتاليا اسپور
23:15
دنیزلی اسپور
یکشنبه، 3 شهریور، 20:45، هفته 2
ریزه اسپور
20:45
سيواس اسپور
یکشنبه، 3 شهریور، 20:45، هفته 2
ترابزون اسپور
20:45
ینی ملطیه‌اسپور
شنبه، 2 شهریور، 23:15، هفته 2
آلانیا اسپور
23:15
کاسیمپاشا
شنبه، 2 شهریور، 23:15، هفته 2
استانبول
23:15
فنرباغچه
شنبه، 2 شهریور، 20:45، هفته 2
آنکاراگوچو
20:45
كايسری اسپور
جمعه، 1 شهریور، 22:00، هفته 2
بشیکتاش
22:00
گُزتپه