سوپر لیگ ترکیه

سوپر لیگ ترکیه

برنامه بازی‌ها

دوشنبه، 4 آذر 1398، 20:00،هفته 12
آنتاليا اسپور
20:30
قاضی‌ شهیر
یکشنبه، 3 آذر 1398، 19:00،هفته 12
ینی ملطیه‌اسپور
19:30
فنرباغچه
یکشنبه، 3 آذر 1398، 17:00،هفته 12
کاسیمپاشا
17:00
گنچلربیرلیغی
یکشنبه، 3 آذر 1398، 17:00،هفته 12
آلانیا اسپور
17:00
گُزتپه
یکشنبه، 3 آذر 1398، 14:00،هفته 12
كايسری اسپور
14:30
سيواس اسپور
شنبه، 2 آذر 1398، 20:00،هفته 12
کونیاسپور
20:30
بشیکتاش
شنبه، 2 آذر 1398، 18:00،هفته 12
آنکاراگوچو
18:00
ترابزون اسپور
شنبه، 2 آذر 1398، 15:00،هفته 12
دنیزلی اسپور
15:30
ریزه اسپور
جمعه، 1 آذر 1398، 21:00،هفته 12
گالاتاسرای
21:00
استانبول