سوپر لیگ ترکیه

سوپر لیگ ترکیه

برنامه بازی‌ها

دوشنبه، 29 مهر 1398، 20:30، هفته 8
کونیاسپور
20:30
ینی ملطیه‌اسپور
یکشنبه، 28 مهر 1398، 19:30، هفته 8
دنیزلی اسپور
19:30
فنرباغچه
یکشنبه، 28 مهر 1398، 17:00، هفته 8
آلانیا اسپور
17:00
ریزه اسپور
یکشنبه، 28 مهر 1398، 14:30، هفته 8
كايسری اسپور
14:30
کاسیمپاشا
شنبه، 27 مهر 1398، 20:30، هفته 8
آنکاراگوچو
20:30
بشیکتاش
شنبه، 27 مهر 1398، 18:00، هفته 8
ترابزون اسپور
18:00
قاضی‌ شهیر
شنبه، 27 مهر 1398، 18:00، هفته 8
استانبول
18:00
گُزتپه
شنبه، 27 مهر 1398، 15:30، هفته 8
آنتاليا اسپور
15:30
گنچلربیرلیغی
جمعه، 26 مهر 1398، 21:00، هفته 8
گالاتاسرای
21:00
سيواس اسپور